CaseSolcelleprojekt

Omfattende optimering af solcelleprojekt

Momentum overtog administrationen i 2020 og konstaterede, at selskabs rentabilitet var lav og fremtidige afkast kunne forbedres.

Momentum overtog administrationen i 2020 og konstaterede, at selskabets rentabilitet var lav og fremtidige afkast kunne forbedres. Der er mange måder at optimere et sol-eller vindmølleprojekt på, og det handler ikke altid om selve aktivet og produktionen. Som altid når vi overtager et nyt projekt, gennemfører vi en grundig analyse af projektet som munder ud i forslag til optimeringer og besparelser til ejerne.

I denne sag skulle indtægterne forbedres, driftsomkostningerne gennemgås og de finansielle omkostninger reduceres. Sideløbende har Momentum i samråd og afstemning med projektselskabets bestyrelse arbejdet med alle 3 aspekter, og den første løste knude var en lokal O&M kontrakt med lang binding, som alligevel blev genforhandlet med en ny aftale og en årlig besparelse på ca. 15%.

På indtægtssiden blev der indgået nye aftaler om strøm-salg via en kortere PPA (strømsalgsaftale) og en ny samarbejdspartner, hvilket resulterede i en salgsprisforøgelse på den variable del på små 40% samt en sikring af prisen i en kortere årrække.

Som største hurdle havde selskabet desuden et meget ugunstigt 2. prioritetslån, som potentielt kunne betyde, at ejerne ville miste penge på deres investering. Efter en lang proces med afsøgning af mulige løsninger, forhandling med långiver, budgetsimuleringer, skattemæssige aspekter og afklaring af den juridiske position er det lykkedes at indfri lånet, da ejerne i sidste ende valgte selv at indbetale midlerne som den bedste og billigste løsning.