Hvem er vi?

Fakta og nøgletal

Momentum Energy Group A/S er en international kapitalforvalter, udvikler og investor inden for vind- og solenergi. Med base i Danmark hjælper vi danske og internationale investorer på alle nøglemarkeder i Europa.

Grundlagt i 2005

af administrerende direktør, Kim Madsen.

+20 års erfaring

indenfor vedvarende energi

+150 medarbejdere

Aktiviteter

i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien og Frankrig

Lokale kontorer

i Danmark og Tyskland

+8 mia. DKK

– aktiver under forvaltning

Vi er drevet af nysgerrighed og passion for grønne investeringer

Ideen om at kunne omdanne jordens naturlige ressourcer som vind til energi, har altid været fascinerende. Og for Momentums grundlægger Kim Madsen, var muligheden for at investere i grøn energi spændende i starten af 00’erne, hvor de fleste investerede i ejendomme, aktier og obligationer. Nysgerrigheden og interessen for den grønne energi ansporede Kim til at investere i sin første mølle i 2000, og med en baggrund som revisor med mere end 20 års solid juridisk erfaring, stiftede han i 2005 Momentum Energy.

Vindmøller er ikke kun for idealister og hippier

Op gennem 1970’erne og 1980’erne, var investering i vindmøller forbeholdt landmænd og miljø idealister. Det blev ikke betragtet som en seriøs investeringsform, selvom Tvind-møllen fra midten af 70’erne blev “verdensberømt” i Danmark. Men behovet for vindmøller steg stærkt gennem 90’erne og 00’erne, og i første omgang skulle Momentum hjælpe kunder med at investere i vindmøller og stå for administrationen af disse.

En milepæl og verdenssensation

I perioden 2015-2020 begyndte Momentum at investere i eksisterende vindmøller, forvalte solanlæg og så småt starte udviklingen af egne projekter. I 2018 gennemførte Momentum som de første i verden en succesfuld teknisk levetidsforlængelse af en offshore vindmøllepark på Gotland i Sverige (Link til Vindpark Bockstigen case), en præstation som gav genklang i branchen og som viste sig at skulle ændre Momentum markant.

Vores forretnings-model er i konstant udvikling

At gøre investering i grøn energi til en attraktiv forretningsmæssig investering, og ikke blot et skattemæssigt investeringsobjekt, var og er drivkraften og forretningsgrundlaget for Momentum. Og i takt med at markedet modnedes og mødte stigende interesse fra institutionelle investorer, steg også kravene til forvaltningen og behovet for flere kompetencer i Momentum. Fra at være en forvaltnings-orienteret virksomhed, begyndte virksomheden også at varetage komplicerede tekniske opgaver som analyser og optimering af møllens produktion, undersøgelser af repowering og levetidsforlængelse på aktiverne.

Strategiskifte, skalering og vækst

I 2020 blev flere møller indkøbt og overdragelsen af AP Pension og PBU’s portefølje af 88 danske møller, markerede ikke alene den hidtil største investering, men også en udvidelse og tilpasning af strategien. I 2020 formuleredes virksomhedens strategi til at omhandle investering i, udvikling og forvaltning af, sol- og vindmølleprojekter primært i Danmark, Sverige og Tyskland.

I erkendelse af, at indfrielsen af virksomhedens nye strategiske målsætninger havde behov for ekstra kapital, blev den Londonbaserede investor og kapitalforvalter Arcus Infrastructure Partners LLP, medejer i december 2021.

Den nye medejer skulle ikke alene styrke Momentums kapitalberedskab og påbegynde et generationsskifte, men også tilføre nye ledelseskompetencer fra en international og institutionelt tænkende medejer, med fokus på skalering og vækst.

Let’s fix
the future