Hvad laver vi?

Vi har specialiseret os i administration, udvikling og investering i fremtidens vedvarende energikilder

Administration

Vi administrerer sol- og vindmølleprojekter i Danmark, Tyskland, Sverige og Frankrig. Som administrator står vi for alt det praktiske omkring vindmøllernes og solanlæggenes drift. Vores selvstændige serviceselskab servicerer vindmøller og solanlæg fordelt overalt i landet, hvilket samlet set gør os til én af de største serviceleverandører i Danmark.

Udvikling

Vi udvikler vindmølle- og solprojekter fra den spæde idé til konstruktion og idriftsættelse af anlæggene. I tæt samarbejde med kommuner, jordejere og lokale borgere bygger vi mindre og meget store anlæg under maksimal hensyntagen til borgere, miljøet og biodiversiteten i området. Vores pipeline vedrørende kommende sol- og vindmølleanlæg er på flere GW, hvilket gør os til én af de største og mest synlige udviklere i Danmark.

Investering

Vi investerer i vindmøller og solanlæg i Danmark, Tyskland og Sverige – primært lidt ældre vindmøller. Dette gør vi for, at vi efterfølgende kan udnytte vores kompetencer omkring optimering, levetidsforlængelse eller nedtagning med henblik på opstilling af nyere og mere moderne møller (repowering). Vi investerer kontinuerligt i flere vindmøller i primært Danmark, og er dermed blandt de absolut største ejere af landvindmøller i landet.

Frederik Linde
Investment Analyst

Investering i vindmøller

Momentum er aktiv indkøber af ældre vindmøller og er i dag blandt Danmarks største ejere af vindmøller på land. Med næsten 340 møller, heraf 283 i Danmark, 51 i Tyskland og 6 i Sverige, har Momentum gennem årene opbygget en større portefølje af vindmøller som drives effektivt af vores egen administrations- og serviceafdeling.

Vi producerer over 450 GWt om året, hvilket svarer til ca. 250.000 danskeres gennemsnitlige årlige elforbrug, og sparer samfundet for over 45.000 tons. CO2*
*Emissionsfaktor baseret på data fra Energinets miljøredegørelse 2022.

Risikostyring og salg af strøm

I Momentum har vi etableret en effektiv afdeling for overvågning af elmarkedet og håndtering af salg af den producerede strøm. I volatile tider, som nu, hvor elpriserne kan variere voldsomt fra dag til dag og time for time, betyder vores indsigt i, og overvågning af energimarkedet alt. Det gør os i stand til at håndtere risiko og at optimere salgsprisen på den producerede strøm og dermed afkast på investeringen.

De ofte mange og uforudsigelige begivenheder håndteres dagligt af vores Risk Management team, hvilket har skabt betydelige merafkast og navigeret vores kunder og os selv sikkert gennem urolige tider.

Nedtagning og genanvendelse/End of technical Lifetime

Momentum har specialiseret sig i at holde vindmøller teknisk i live så længe som muligt. Vores grundige overvågning og vedligeholdelse gør det muligt for os at holde vindmøller i drift i 40-50 år. Dette er langt længere end oprindeligt forudsat. Men der kommer en dag, hvor det er slut, og hvor det ikke økonomisk kan betale sig at reparere på møllen.

Til det har vi udviklet vores eget koncept for nedtagning af møller, hvor alle dele genbruges eller bortskaffes forsvarligt. Sådan sikrer vi genanvendelse af komponenter som beton, jern, kobber, plast, glasfiber fra vinger og nacelle, så de indgår i andre sammenhænge og ikke havner i naturen som forurening, men i stedet bliver genanvendt i andre møller. Sådan sparer vi yderligere CO2 udslip.

Se videoen her

Overvågning af
anlæg 24/7/365

Momentum overvåger døgnet rundt vores møller og solanlæg under forvaltning. En konstant overvågning og kvalificeret håndtering af eventuelle driftsstop, er helt afgørende for en optimal drift af aktiverne. Det resulterer i en højere produktion og større afkast til ejerne – særligt når elpriserne er høje.

Vi arbejder med en højeffektiv dialog mellem erfarent personale i overvågningscentret og service teams. Vi er hurtigt til stede på sitet, så vi kan udbedre eventuelle skader eller besigtige driftsstop, og ultimativt levere “best in class” service til glæde for vores kunder og os selv.

Vi forvalter vindmøller og solanlæg på tværs af Danmark og i Europa

I snart 20 år har Momentum varetaget den økonomiske og driftsmæssige administration af vindmøller og solanlæg for mindre, mellemstore og meget store institutionelle danske og internationale investorer. Med stærke teams indenfor jura, finansiering, økonomi, bogholderi, teknik og analyse besidder vi de nødvendige kompetencer for at kunne varetage samtlige relevante opgaver i forbindelse med vindmøllers og solanlægs drift i blandt andet Danmark, Tyskland, Sverige, Frankrig, England og Italien.

I Tyskland forvaltes over 300 vindmøller og 50 solanlæg

Momentum har siden sin etablering i 2005 haft en stærk tilstedeværelse i Tyskland. Her står vores datterselskab Momentum Energy Deutschland for den tekniske- og økonomiske overvågning samt administration af over 300 vindmøller og 50 solanlæg.

Vores indgående kendskab til det tyske sprog, lovgivning og kultur er helt afgørende for en effektiv drift af vindmøller og solanlæg i Tyskland. Det sikrer, at vi uden misforståelser kan varetage egne og kunders interesser effektivt og på konkurrencedygtige vilkår.

Servicering af mere end 550 møller i Danmark

Momentum har sit eget serviceselskab, der håndterer servicering af vindmøller og solanlæg. Med mere end 50 ansatte og 17 servicebiler, dækker vi næsten hvert et hjørne af Danmark. De erfarne teknikere tager sig af alt fra løbende service og kontrol af vindmøller og solanlæg, til udskiftning af større dele som gearkasser, generatorer, solpaneler, invertere osv. Vi har adgang til reservedele, som skaffes fra alle steder i ind- og udland, og med over 550 møller under service, er mere end 14 % af alle møller i Danmark serviceret af Momentum.

Sarge Kata
Project Planner

Udvikling af sol- og vind-projekter

Momentum har egen udviklingsafdeling, som udvikler sol- og vindmølleprojekter i Danmark, Tyskland og Sverige. Vi har opbygget en stærk pipeline af projekter, som vil blive realiseret de kommende år i alle 3 lande, og vi har allerede succesfuldt opført vores første eget solanlæg og vindmøllepark i Danmark i 2023.

Vi forventer, at det første svenske solprojekt igangsættes i sensommeren 2024 og i efteråret 2024 opstilles 2 store Enercon vindmøller i Tyskland.

I Danmark er flere større kommunalt godkendte sol- og vindmølleprojekter i gang, og forventes etableret i 2025 og 2026. Forventningen er, at Momentum vil være blandt de mest betydende udviklere af sol- og vindmølleprojekter i Danmark inden for få år.

Vi forlænger vindmøllers levetid med op til 50 år

Momentum er blandt landets førende, når det drejer sig om levetidsforlængelse af vindmøller. Som de første i verden har vi erstattet vitale dele på 5, mere end 20 år gamle, offshore møller i havet ud for Gotland i Sverige. Med 5 større, gennemrenoverede og lige så gamle dele, har vi efter beregninger kunnet forlænge deres levetid med yderligere 20 år. Levetidsforlængelsen og optimeringen har desuden betydet en fordobling af produktionen.

Senest er vi påbegyndt planarbejdet med opstilling af 17 renoverede ældre Vestas V80 2 MW vindmøller, som vil blive hjemtaget fra udlandet, renoveret og opstillet på et nyt site i Jylland, som det første af sin art i Danmark. Det er banebrydende nytænkning for vores branche og industri, og det muliggør mange flere projekter af sin art –og udvikling af områder til gavn for både mennesker, samfund og natur.