CaseBockstigen, Sverige

Levetids-forlængelse af Bockstigen offshore vindmøllepark på Gotland

Offshore vindmølleparken befinder sig i Bockstigen på Gotland, Sverige, og er kendt for at være den tredje offshore vindmøllepark der blev etableret i verden. Bockstigen blev opført i 1998. Projektet bestod af fem stk., 20 år gamle Wind World vindmøller på 550 kW, som har produceret elektricitet siden deres installation.

Offshore vindmølleparken befinder sig i Bockstigen på Gotland, Sverige, og er den tredje offshore vindmøllepark der er etableret i verden. Bockstigen blev opført i 1998. Projektet består af fem stk. 20 år gamle Wind World vindmøller på 550 kW, som har produceret elektricitet siden deres installation. Da vi traf beslutningen, fungerede 4 ud af de 5 vindmøller stadig, men alle var tæt på enden af deres tekniske levetid. De lave elektricitetspriser og manglende statstilskud gjorde, at projektets fremtid var usikker, og at det var nødvendigt at træffe nogle vigtige beslutninger.

Momentum lagde en plan omhandlende erstatning af eksisterende vindmøller med renoverede eller nye vindmøller. Det blev til sidst besluttet, at naceller, rotorer og transformere fra de gamle vindmøller skulle erstattes med renoverede naceller fra Vestas V47 og nye DEIF transformere og overvågningssystemer.

Repowering processen blev finansieret af diverse banker samt ejernes egenkapital. Momentum stod for indkøb af brugte Vestas V47 vindmøller (rotorer og naceller) i Tyskland, hvorefter disse renoveredes i Danmark. De gamle vindmøller blev erstattet med de renoverede vindmøller, hvorefter de gamle blev demonteret og nedtaget. Alle fem vindmøller har siden november 2018 været i fuld drift igen. Der gik mindre end et år mellem planlægningsfasen og driftsfasen.

En bæredygtig tilgang til repowering

Teknisk levetidsforlængelse af vindmøllepark med mindst 15 år. Brugte eksisterende tårn, gitter og fundamenter, hvilket sparede ejerne for en formue. Brugen af ​​renoverede hovedkomponenter som gearkasser, vinger, generatorer osv. var det første eksempel af sin art i området, hvilket gav nye muligheder i lignende projekter. Fra slutningen af ​​levetiden til en forventet langsigtet tocifret IRR på bruttoinvesteringer på markedsvilkår (ingen subsidier).

Resultatet oversteg alle forventninger

Efter det første års succesfulde drift har vi realiseret en tilgængelighed på over 99 % og mere end en 100 % stigning i produktionen i forhold til tidligere. Som følge af den stærke udvikling blev vindparken i december 2019 solgt til en dansk investor.