• Omfattende optimering af solcelleprojekt
  CaseSolcelleprojekt

  Omfattende optimering af solcelleprojekt

  Momentum overtog administrationen i 2020 og konstaterede, at selskabs rentabilitet var lav og fremtidige afkast kunne forbedres. Momentum overtog administrationen i 2020 og konstaterede, at selskabets rentabilitet var lav og fremtidige afkast kunne forbedres. Der er mange måder at optimere et sol-eller vindmølleprojekt på, og det handler ikke altid om selve aktivet og produktionen. Som […]

 • Solar Energy Companies I – VI
  CaseItalien

  Solar Energy Companies I – VI

  Ved at overtage styringen fra en forhenværende administrator som gik konkurs, leverede vi assistance til 400 danske ejere af 6 danske virksomheder (AIF’er) Solar Energy Companies I-IV, som rådede over 18 økonomisk pressede solanlæg i Italien. 6 danske virksomheder havde investeret i en italiensk fond og dermed investeret i 18 solanlæg rundt omkring i Italien. […]

 • 20 års vedlige-holdelses
kontrakt med Availon
  CaseReine, Tysklnad

  20 års vedlige-holdelses kontrakt med Availon

  Efter finanskrisen sidst i 00’erne oplevede vi en stigning i vores kunders efterspørgsel efter stabilitet. Som resultat af disse ændringer har Momentum spillet en vigtig rolle i etableringen af en 20-års fuld vedligeholdelseskontrakt af vindmøller i samarbejde med Availon i Reine, Tyskland. Efter finanskrisen i slutningen af 00’erne og i starten af 10’erne opstod der […]

 • Green Power Partners
  CaseHanstholm, Danmark

  Green Power Partners

  Succesfuld overtagelse af administration af 88 vindmøller i 19 vindmølle-parker langs den danske vestkyst på vegne af to danske pensionsfonde. Teknisk levetids-forlængelse Momentum overtog hele 88 vindmøller med en installationskapacitet på mere end 60 MW. Da administrationen blev overtaget i 2015 havde den gennemsnitlige vindmølle en alder på næsten 18 år, og alle vindmøllerne var […]

 • Repowering af Flusi solcellepark
  CaseFlusi, Tyskland

  Repowering af Flusi solcellepark

  Vi lagde kursen helt om og sikrede en repowering af Flusi solcellepark – et solanlæg på 2.265 MW i nærheden af Oldenburg, Tyskland. Da vi overtog projektet var der tale om et yderst presset solcelleanlæg, som var helt ude af drift. Da vi overtog projektet var der tale om et yderst presset solcelleanlæg på 2.265 […]

 • Levetids-forlængelse af Bockstigen offshore vindmøllepark på Gotland
  CaseBockstigen, Sverige

  Levetids-forlængelse af Bockstigen offshore vindmøllepark på Gotland

  Offshore vindmølleparken befinder sig i Bockstigen på Gotland, Sverige, og er kendt for at være den tredje offshore vindmøllepark der blev etableret i verden. Bockstigen blev opført i 1998. Projektet bestod af fem stk., 20 år gamle Wind World vindmøller på 550 kW, som har produceret elektricitet siden deres installation. Offshore vindmølleparken befinder sig i […]