Med alle jordlejeaftaler på plads og forslag om at etablere vind- og solcelleparker med stor lokal forankring, har Momentum sikret sig en plads i opløbet om at udvikle ny vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den 30. april 2024 var der deadline for indsendelse af ansøgninger for nye VE-anlæg til Ringkøbing-Skjern Kommune. Momentum har afleveret fem ansøgninger til kommunen og er nu blandt de udviklere af vind- og solprojekter, som er med i opløbet om, hvilke projekter der skal arbejdes videre med i byrådet. Med forslag om i alt 8 vindmøller og 400 hektar med solceller, ser Momentum frem til at fortsætte drøftelserne om, hvordan projekterne kan blive forankret lokalt, og de foreslåede lokale økonomiske bidrag kan udvikle lokalsamfundene.

Fælles for de fem projekter er, at de planlægges på landbrugsjord i områder med eksisterende tekniske anlæg. Hvor der planlægges vindmøller, vil Momentum tage flere ældre vindmøller ned, end der opstilles, såkaldt repowering, (Fjaldene og Sdr. Vium), og hvor der planlægges solcelleanlæg, sættes de op i forbindelse med eksisterende vindmøller (Sdr. Bork og Skuldbøl) eller som udvidelse af et eksisterende solcelleanlæg (Kjelstrup).

”Det har været en spændende proces at arbejde så intensivt over flere måneder og med flere projekter i en enkelt kommune. Vi har afviklet borgermøder på række og har brugt en masse tid på at lytte til både naboer og jordejerne. Vi anerkender, at vi ændrer på landskabet, når vi opstiller vindmøller og solceller, og selvom vi har mødt en del skepsis, har vi også oplevet en masse opbakning til at fortsætte. Vi er rigtig glade for det gode samarbejde, som vi har med de lokale landmænd, som ligesom os ønsker at bidrage til reduktion af CO2-udledninger med produktion af grøn strøm. Langt størstedelen af jorden, som vi vil opstille vindmøller og solceller på, er af lav dyrkningskvalitet, så vi synes, at vi bruger den rigtige jord,” udtaler projektudviklingschef i Momentum, Kristian Månsson.

Særligt borgerne tæt på de foreslåede anlæg er i fokus for Momentum, for det er dem, der skal leve med den vedvarende energi i nærområdet. Inddragelse af borgerne har derfor været særligt vigtig i processen frem mod deadline. Momentum har siden januar afholdt fem borgermøder i Bølling, Grønbjerg, Sdr. Bork, Lyne og Hemmet og har haft en masse dialog med de lokale borgere og jordejere i store dele af Ringkøbing-Skjern Kommune.

For at sikre at projekterne giver værdi lokalt og bidrager til udviklingen af lokalsamfundene, har Momentum på alle projekter lagt op til betydelige lokale ejerandele på mindst 30 procent. Momentum ønsker også, at den energi, der produceres, giver lokal værdi. og har derfor rakt ud til en række større private virksomheder og alle fjernvarmeværker i kommunen for at afsøge mulighederne for at afsætte den grønne strøm lokalt. Selvom projektforslagene er i en tidlig fase, har 12 lokale virksomheder og flere af fjernvarmeværkerne allerede vist interesse for at købe el af Momentum fra de projekter, der måtte blive realiseret.

Et andet greb i den grønne værktøjskasse er Power-to-X, som Momentum også ser som en mulighed i Ringkøbing-Skjern Kommune: ”Der har over de senere år været meget snak om Power-to-X som en afgørende del af løsningen på klimakrisen, som også kan give lokal gevinst. Vi tror på, at vores tilgang med modulære og fleksible løsninger er fremtiden for Power-to-X på land,” siger Kristian Månsson.

Den næste milepæl for Momentum er den 24. juni, hvor der er stort borgermøde i Tarm Idrætscenter, og hvor Momentum ser frem til at møde borgerne igen.

På de fem borgermøder, som vi har afholdt fra januar til april, gik vi i dybden med et enkelt projekt ad gangen, men i Tarm skal vi stå på mål for det hele på én gang. Det glæder vi os meget til, for så kan vi få chancen for både at vise vores projekter i sammenhæng og også fortælle om vores model for lokal værdiskabelse, naturstyrkelse og biodiversitet. For vi laver ikke bare projekter på papiret med lineal, men udvikler dem sammen med andre og har for eksempel allerede drøftet vores projekter med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening,” siger Kristian Månsson.

Efter borgermødet den 24. juni er det kommunen og byrådet, der skal i arbejdstøjet og gå i gang med at analysere og udvælge de projekter, der skal gå videre til miljøvurdering og lokalplan. ”Vi har lagt et stort arbejde i projekterne og synes vi har fem stærke bud på nye VE-projekter i kommunen, og nu er det op til kommunen og byrådet. Vores projekter har alle privatretslige aftaler på plads omkring anvendelse af jorden, så vi er klar til at gå i gang,” siger Kristian Månsson.

Om Momentum og projekterne:

Momentum Energy Group A/S er en international udvikler, forvalter, og investor inden for vind- og solenergi med hovedsæde i Roskilde. Momentum blev grundlagt af CEO Kim Madsen i 2005 og har over de senere år gennemgået en hastig udvikling til i dag at være en af de største og hurtigst vækstende ejere og forvaltere af især vindmøller, men også solprojekter i Danmark. Udover hjemmemarkedet, er Momentum også aktiv i Tyskland, Sverige, England og Frankrig.

Projekterne indsendt til Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 30 april er:

1. Solcelleprojekt ved Kjelstrup mellem Skjern og Borris
2. Repowering vindmølle- og solcelleprojekt i Fjaldene ved Grønbjerg
3. Solcelleprojekt syd for Sdr. Bork
4. Repowering vindmølleprojekt mellem Sdr. Vium og Lyne
5. Solcelleprojekt i Skuldbøl nord for Hemmet

For mere information, kontakt venligst Andreas Nøhr Vestergaard på anv@momentumgreenenergy.com eller telefon +45 21 78 67 28.