Lokalplan godkendt til 158 MWp solanlæg i Odsherred

I løbet af sommeren blev en ambitiøs lokalplan godkendt af et stort flertal i Odsherred Kommunes byråd. 

Lokalplanen baner vejen for et stort solanlæg ved Lammefjord, der strækker sig på begge sider af Rute 21, og dækker et område på ca. 130 hektar. Projektet vil have en installeret kapacitet på godt 158 MWp og forventes at producere 175.000.000 kWh årligt – nok til at forsyne næsten 39.000 husstandes elforbrug. Det er en stor milepæl for Momentum, da det bliver det første solprojekt af den størrelse, som vi har udviklet helt fra starten.

Lokalplanen er resultatet af et enestående samarbejde med Odsherred Kommune, COWI og lodsejer Christian Arnstedt. Vores fokus har hele tiden været at skabe værdi i lokalområdet og imødekomme lokale ønsker om for eksempel afstande til naboboliger og etablering af vegetationsbælter. Vi er derfor også meget glade for, at lokalplanen er vedtaget uden en eneste klage i klageperioden. 

Vi forventer, at solcelleparken vil være tilsluttet elnettet i starten af 2026, når transmissionsnettet er klar til at modtage strømmen. Beplantning af vegetationsbælter vil blive påbegyndt inden længe, så man udnytter tiden fra nu og til nettilslutning. Momentum bliver ansvarlig for opførslen, driften og vedligeholdelsen af solparken og vil eje anlægget sammen med Christian Arnstedt.