Da den opgraderede Sdr. Bork Vindpark blev indviet den 13. januar i år, var det fejringen af idriftsættelsen af 5 nye Vestas V162-6.2 MW vindmøller. 

De 5 nye møller erstatter 19 ældre vindmøller, der har produceret strøm i nærheden af Sdr. Bork i de seneste 25 år. Den samlede kapacitet er gået fra 11,4 MW til 31 MW og i et gennemsnitligt vind-år forventes elproduktionen at stige fra 22.000.000 kWh til 120.000.000 kWh.

Sdr. Bork Vind K/S har siden 2013 arbejdet på at gennemføre en opgradering af de etablerede vindmøller. I februar 2022 vedtog kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune det endelige plangrundlag, der muliggjorde realisering af projektet. Projektet er blevet gennemført i samarbejde mellem både Ringkjøbing-Skjern Kommune, Vestas, Energrid, lokalområdet og de involverede lodsejere og mølleejere.

Momentum har som projektleder stået for projektering og eksekvering af projektet, og har i samarbejde med bestyrelsen i Sdr. Bork Vind K/S forestået den endelige projektering, planlægning og opførelse af den nye vindpark. Dette arbejde har både inkluderet VVM-analyse, kommunale ansøgninger og afgivelse af høringssvar, samt udarbejdelse af grundlaget for selskabets kapitalrejsning og tilpasning af ejermodellen. Derudover har Momentum forestået indgåelse af den hovedentreprisekontrakt, der blev indgået med Vestas. 

Den anvendte mølletype, Vestas V162-6.2 MW, er sammensat af velkendt teknologi med en let adgang til reservedele. Hver mølle er dækket af en 25-årig serviceaftale med Vestas og i forhold til de analyserede vindforhold forventes en effektiv og stabil drift.

Fra start af projektets udførelsesfase til den endelige idriftsættelse af møllerne er der gået under et år. Den hurtige eksekvering af projektet er et resultat af formidabelt samarbejde mellem projektets aktører samt stærk og professionel projektledelse fra Momentums projektudviklingsteam, en engageret bestyrelse samt en risikovillig ejerkreds. Det er vi utroligt stolte af, og vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde. På nuværende tidspunkt har Momentums danske udviklingsafdeling en projektgodkendt udviklingspipeline på over 20 vind- og solprojekter i Danmark.