Grønt lys til banebrydende vindmølle-projekt i Kastrup-Tiset

Byrådet i Haderslev giver grønt lys til næste skridt for Momentums banebrydende 34 MW vindmølleprojekt i Kastrup-Tiset

Med stemmerne 28-2 har Byrådet i Haderslev Kommune i slutningen af februar 2024 givet tilladelse til, at et projekt, med opførsel af 17 x Vestas V80 2 MW vindmøller i Kastrup-Tiset, kan fortsætte processen med at få vedtaget lokalplan for opsætning af møllerne.

Nu følger en række formelle handlinger med offentlige høringer, dokumentation og undersøgelser, herunder udarbejdelse af miljøvurderingsrapport mm.

Det forventes, at Byrådet endeligt kan tage stilling til lokalplanen i september 2025, hvorefter projekteringen kan igangsættes umiddelbart herefter.

Projektet er banebrydende i sin form, fordi der forventeligt anvendes 17 gennemrenoverede Vestas V80-2.0 MW vindmøller med en samlet kapacitet på i alt 34 MW. Samtidigt er det kendetegnet ved borgerinddragelse og landskabelige hensyn med stor afstand til naboer, som rækker langt ud over sædvanlige lovmæssige krav til vindmølleprojekter i Danmark. Som en del af dialogen med naboer og Byrådet er det også planlagt at nedtage 17 eksisterende vindmøller i området i forbindelsen med opsætningen af de nye.

Vindmølleparken forventes at stå færdig til udgangen af 2026 og vil producere ca. 77.800.000 kWt/år svarende til næsten 49.000 voksne danskeres årlige elforbrug. Det svarer til en by på størrelse med Roskilde.